آغاز دومین جلسه دادگاه تجدید نظر فاطمه هاشمی

دومین جلسه رسیدگی به پرونده تجدید نظرخواهی فاطمه هاشمی آغاز شد.

امروز در دادگاه انقلاب دومین جلسه رسیدگی به تجدید نظرخواهی فاطمه هاشمی در پرونده اتهامی‌اش آغاز شد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting