پورنجاتی و اهانت به اندیشه های امام راحل!

احمد پورنجاتی در مطلبی عجیب به صاحت اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) که نشات گرفته از آیات الهی می باشد اهانت نمود.
احمد پورنجاتی در مطلبی عجیب به صاحت اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) که نشات گرفته از آیات الهی می باشد اهانت نمود.

بنا بر این گزارش وی در صفحه اجتماعیش در مطلبی تحت عنوان "همه داریم دیپلمات می شویم! " چنین آورده است که:
"گفته اند - درست هم گفته اند - که در عالم دیپلماسی، دوست و دشمن همیشگی معنا ندارد ( رک تر: چون چنین برداشتی از سیاست خارجی، حرف مزخرف و احمقانه ایست) آنچه اصل است و مهم و همواره باید معیار دوستی یا دشمنی باشد، منافع و مصالح حقیقی هر کشور است که البته باید متکی به خواست و اراده ی اکثریت مردم باشد و نه چیز دیگر.
این را یاداوری کردم که بگویم: اگر به برکت تابوهای مقدس شده، دیپلماسی مان در روابط خارجی از این بدیهی ترین قاعده ی عقلایی بهره ی چندانی ندارد و چه فرصت ها را می سوزاند و چه هزینه ها را بر کشور و ملت ،آوار می کند..."به گزارش خبرنگار ما در واقع این روند نگرش و سخنان که مختص به پورنجاتی نیست بلکه همه اصلاح طلبان و اعتدالیون نیز با آن متاسفانه همسو هستند مخالف آیین اسلام و تشیع می باشد، زیرا اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که نشات گرفته از آیات الهی می باشد به ایجاد یک جامعه اسلامی بر اساس اسلام ناب محمدی(ص)، تعارض با اسرائیل و غرب به ویژه آمریکا، دفاع از مسلمانان و دفاع از نهضت‌های آزادی‌بخش و ... پایه گذاری شده است. لذا حضرت امام(ره) در این خصوص چنین می‌فرمایند: "معنا ندارد که دولت اسلامی ایران با دولتی که هیچ اعتقادی به اسلام و به اخلاق بشریت ندارد، سر میز اصلاح بنشیند."

به گزارش عصر امروز البته حضرت امام (ره) هیچگاه قائل به کشیدن حصار به دور خود نبوده است و در موارد متعدد به این مساله یعنی روابط حسنه و احترام متقابل در سیاست خارجی اشاره کرده‌اند. لذا وقتی خبرنگار مجله آمریکایی تایم از ایشان می‌پرسد «در جمهوری اسلامی به طور کلی سیاست خارجی شما چگونه خواهد بود؟»، امام (ره) پاسخ می‌دهند: جمهوری اسلامی ما با تمام ممالک روابط حسنه دارد و به احترام متقابل، قائل است؛ در صورتی که آنها هم به احترام متقابل قائل باشند.

و بر همین اساس باید اذعان کرد که متاسفانه افراد خودباخته ای همچون پورنجاتی هیچگاه راه به اندیشه های ژرف امام بزرگوار ما نخواهند برد زیرا مطامع شهوانی و دنیوی اجازه نمی دهد چشم کور این افراد باز شود.
 

 

Secured by Siteground Web Hosting