سخن وزیر کشور را در باره حوادث اخیر قبول کنیم یا سخن معاون امنیتی اش را؟

بنظر می آید سخنان وزیر کشور بنوعی فرافکنی و توجیهی برای فرار از پاسخگویی به مسئولیت های دولت اعتدال حسن روحانی در تامین و مدیریت مناسب معیشت مردم در دو دوره یازدهم و دوازدهم می باشد
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت تدبیر و امید چهارشنبه گذشته(1) در نشست هم اندیشی فعالان زن در عرصه اقتصادی در خصوص حوادث اخیر به سه دلیل مهم در بروز این حوادث اشاره کرد که می تواند تعجب منتقدان و همچنین همراهان و همفکران دولت را اگر منصفانه به قضایا نگاه کنند بر انگیزد.

وی در این هم اندیشی به سه موضوع مهم تغییر نسلی، سبک زندگی و تکنولوژی به عنوان دلایل اصلی این حوادث اشاره نمود. اما در این نوشتار اصرار داریم که بگویم جناب آقای وزیر:


درست است که این سه موضوع می تواند از دلایل بروز این حوادث تلقی شود اما تمام دلایل آن نخواهد بود. مگر همین نسل امروز و یا نسل های قبلی و یا نسل های بین اعصاری باید با تغییر هر نسل نسبت به پشت پا زدن به تمام دستاوردهای نسل پدران خود بی اعتنا بوده و با روش های سخت افزاری این یادمان ها را به بوته فراموشی بسپارند.


تغییر و تحول های مثبت در هر جامعه زنجیره ایی است از مجموعه دستاوردهایی که هر نسل نسبت به نسل قبل خود آنرا تکمیل کرده و برای ادامه کار به نسل بعد خود که فرزندان اویند می سپارد و اگر در این میان حلقه ایی مفقود گردد موجودی دربطن فرهنگ و هویت ملی کشور بوجود خواهد آمد که جز بروز تشتت و چالش های سخت و بعضا خطرناک و در بدبینانه ترین صورت به صورت واگرایی در استمرار یکپارچگی ملی دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت.


تغییرات ناهمگون بین نسلی اصولا در جوامعی رخ می دهد که از فرهنگ یکدست و همسانی در طول تاریخ و شکل گیری خود بعنوان یک ملت برخوردار نباشند که در این حالت دولت ها برای استمرار مشروعیت ملی خویش می بایستی دارای قوه قهریه قوی در تمامی ابعاد بوده بنحوی که واگرایان توانی در خود برای تجزیه طلبی نبینند نمونه های زیادی را می توان در بین ملل مختلف دنیا در هر دو بعد آن دید.


سبک زندگی تابعی از عناصر مختلف تهاجم و یا مبادلات فرهنگی ملت ها و یا تکتولوژیهای هر عصر می باشد به این معنی که با ورود به عصر تکنولوژی های پیشرفته که بُعد مسافت را از بین برده و امکان مبادلات فرهنگی و سبک زندگی را فراهم آورده است صحبت کردن از فرهنگ ایزوله و گوشه گیر شاید مضحک بنظر آید لاکن اگر ملتی بخواهد بر قرار بماند باید به هویت های بومی خود وفادار مانده و از خود باختگی فرهنگی در برابر فرهنگهای مهاجم بیگانه از خود مقاومت نشان دهد.


اما در باره سخنان وزیر محترم کشور باید از ایشان پرسید:


1- شعارهای ضد فرهنگی همراه با تخریب و غارت اموال مردم و دولت مشمول کدامیک از تبعات تغییر نسلی، سبک زندگی یا تغییرات تکنولوژیکی است؟


2- سه محور یاد شده وزیر کشور تماما دارای بار فرهنگی و معانی جامعه شناسی است پس نقش سیاستمداران و غرب زدگان برانداز داخلی و بیگانه پرست کجاست؟ طبیعی جلوه دادن این حوادث در قالب های یاد شده بدون بار سیاسی – امنیتی آن آیا قابل قبول و باور است؟


3- اگر سه دلیل یاد شده را در بروز حوادث بپذیریم آیا برخوردهای قضایی با اشخاص و فتنه گران در فتنه های سالهای 78 ، 88 و 96 چه توجیه عقلی می تواند داشته باشد؟ آنان هر کاری را که کرده اند کارهایی طبیعی و در روند گسل تغییر نسلی و سبک زندگی بوده است و مجازات خاطیان چه معنایی دارد؟


4 -بنظر می آید سخنان وزیر کشور بنوعی فرافکنی و توجیهی برای فرار از پاسخگویی به مسئولیت های دولت اعتدال حسن روحانی در تامین و مدیریت مناسب معیشت مردم در دو دوره یازدهم و دوازدهم می باشد وگرنه در فتنه دی ماه 96 همه فعالان این عرصه که فتنه گر نبودند و وزیر کشور نتوانسته و یا نخواسته نقش اصلی دولت را در این حوادث پر رنگ نماید. 


گزارش معاون امنیتی – انتظامی وزیر کشور را بیاد داریم که در ابتدا بروز این حادثه را به این شرح بیان داشته بود که: در طول سال جاری 37 درصد فراخوان ها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان 74 درصد فراخوان ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق 11 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می رفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد.دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند.(2)


پس می بینیم که در گزارش معاون ایشان هیچ سخنی از سه موضوع یاد شده نیست و در آن به تحریک دشمنان برای اقدام مسلحانه اشاره می گردد. در نتیجه بنظر می آید گزارش معاون امنیتی وزیر کشور بیشتر به واقعیت نزدیکتر است تا سخنان خود جناب وزیر!

رضا احمد زاده

آخرین بروزرسانی (شنبه, 21 بهمن 1396 ساعت 15:15)

 

 

Secured by Siteground Web Hosting