مرجعی که به خاطر منتظری در حصر شد و زمان رهبری آیت الله خامنه ای رفع حصر شدند

خبرگزاری فارس به نقل از صفحه محمدرضا کایینی که وی را پژوهشگر تاریخ خوانده، سه تن از مراجع تقلید را که در حصر بوده اند به شرح زیر نام برده است:

 

 

1-آیت الله سید کاظم شریعتمداری که تاپایان عمر درحصر به سر برد و در همان شرایط درگذشت

 

مرجعی که به خاطر منتظری در حصر شد و زمان رهبری آیت الله خامنه ای رفع حصر شدند

2-آیت الله حاج آقا حسن قمی که نه حزب داشت و نه اردوکشی خیابانی کرده و نه از شیوخ عرب پول گرفته بود. او تنها به صدور چند اعلامیه اعتراضی مبادرت کرده بود،با این حال سال ها درحصر خانه گی گرفتار و حتی از دادن یک سلام از پشت بام منزل خود به حرم رضوی(ع) هم ممنوع بود. ممنوعیت حصر وی در دوران رهبری آیت الله خامنه ای برداشته شد.

مرجعی که به خاطر منتظری در حصر شد و زمان رهبری آیت الله خامنه ای رفع حصر شدند

3- آیت الله سد صادق روحانی تنها به جرم بی اعتقادی به لیاقت و کفایت آقای منتظری، سال ها متحمل حصر گردید! ایشان تا هم اینک نیز، ذره ای به عدالت و سلامت اعتقادی آقای منتظری اعتقاد ندارد و بر این باور است آنچه او درسال 64 درباره آقای منتظری گفته در برابر آنچه امام خمینی درباره نامبرده در سالهای بعد فرموده اند،هیچ بوده است! ممنوعیت حصر وی نیز، در دوران رهبری آیت الله خامنه ای بر داشته شد.

مرجعی که به خاطر منتظری در حصر شد و زمان رهبری آیت الله خامنه ای رفع حصر شدند

آخرین بروزرسانی (یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 17:52)

 

 

Secured by Siteground Web Hosting