از نظام ناراضی هستیم، چون ادعای جرم علیه سعید طوسی اثبات نشد!

 

روزنامه اصلاح‌طلب قانون به تازگی در گزارشی پیرامون ماجرای تبرئه سعید طوسی به واسطه یک ادعای عمل غیر اخلاقی نوشته است:

«واقعیت این است که این حکم افکارعمومی را قانع نکرده و نخواهد کرد و نارضایتی از نظام را روز به روز بیشتر دامن می زند.»

این نشریه همچنین با اشاره به چند تخلف در زمینه مسائل اخلاقی و جاسوسی که ارتکاب آنها توسط چند چهره منتسب به جریان ارزشی بوده است؛ در خط پایانی گزارش خود نیز می‌نویسد: در هر دو صورت آنچه لطمه می بیند افکار عمومی است که موج نارضایتی را بیشتر و بیشتر می‌کند![1]

*نکته قابل تأمل این گزارش به رسمیت شناختن اصلی به نام «نارضایتی از نظام اسلامی» است!

کما اینکه تأکید چند باره بر کلمه «بیشتر» در هرکجا که عبارت نارضایتی از نظام آمده، مؤید همین نکته است.

ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب طی روزهای پس از اغتشاشات دیماه و حتی از مدت‌ها قبل از آن گزاره‌های خطرناکی مثل تأکید بر ناکارآمدی نظام، بحران تصمیم‌گیری در نظام و نارضایتی مردم از نظام را کراراً تکرار و بر آن تأکید می‌کردند.

در همین رابطه بخوانید:

از سعید طوسی تا اصلاح‌طلبانی که در جرم اخلاقی تبرئه شدند

مسئله‌ای که همانطور که پیش‌بینی می‌شد سبب‌ساز «فتنه اقتصادی» شد و اکنون نیز گویا قرار است به سمت جاده براندازی هول داده شود.

در باب پرونده آقای طوسی نیز امر مبهمی وجود ندارد و ادعاهای این و آن و یا خواست اصلاح‌طلبان هم دلیلی بر صدور حکم مجازات برای شخصی که جرم او اثبات نشده، نیست.

این همان محکمه‌ایست که در طول 40 سال گذشته ادعای جرم اخلاقی علیه برخی چهره‌های بلندپایه اصلاح‌طلب نیز برایش اثبات نشد. و البته جالب آنکه گویا اصلاح‌طلبان در آن مقاطع، از نظام اسلامی ابراز رضایتمندی داشته‌اند![2]

 

 

Secured by Siteground Web Hosting