چند صباحی است که در فضای مجازی جنبشی به راه افتاده است تا محصولات شرکت های سعودی در ایران اسلامی تحریم شوند.

چند صباحی است که در فضای مجازی جنبشی به راه افتاده است تا محصولات شرکت های سعودی در ایران اسلامی تحریم شوند.
بنا بر این گزارش این اتفاق مبارک در حالی روی داده است که برخی بدون توجه به اصل رکن حج کاسه داغتر از آش شده و برخلاف نظر صریح مراجع بانگ تحریم حج را سر می دهند در عین حال خودشان از کالاهایی استفاده می کنند که یا متعلق به صهیونیستهاست یا تولیدی شرکت های سعودی می باشد و بدون اینکه کمترین توجهی داشته باشند با مصرف این کالاها که مستقیما در تدارک کشتار علیه مسلمانان و نا امنی ایرانیان استفاده می شود شرکت می نمایند آنوقت بانگ تحریم حج سر می دهند.
به گزارش خبرنگار ما، اینکه متاسفانه در زمانه ای هستیم که هرکسی بدون کوچکترین علمی نسبت به موازین دینی و شرعی حکم صادر می کند باید هوشیار باشیم تا فریب این افراد را نخوریم و در کنار آن با عدم استفاده از محصولاتی که کمک مستقیم به صهیونیستها و آل سعود می باشد می توان دین خود را به ریشه کنی آل سعود عملی نماییم.



لذا می توان با کمی تحقیق از محصولاتی که شرکتهای سعودی یا صهیونیستی تهیه می نمایند استفاده ننمود و در این مبارزه به رژیمی که همه جانبه علیه کشور ایران شده و در جهان و منطقه درصدد توطئه علیه ایران است پیوست.

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 24 خرداد 1396 ساعت 12:35)

 

 

Secured by Siteground Web Hosting