آقای عارف قائله سال ۷۸ از عهده چند لباس شخصی خارج بود جایی دیگر دنبال مجرم بگردید!

فتنه تیرماه سال 78، با مدیریت موسوی خوئینی ها در روزنامه سلام آغاز شد و قصد فتنه گران این بود که سعید امامی ( اسلامی ) مسبب اجرای قانون اصلاح مطبوعات معرفی شود.

۸ سال دولت اصلاحات با طرح گفتگوی تمدن ها در عرصه جهانی، فقط توانست همراهی دوستداران حقوق بشر را بدست آورد و عملا در برابر تحریم های کشورهای متخاصم موفقیت چندانی بدست نیاورد و در داخل کشور با طرح مباحثی همچون آزادی بیان! آزادی برخی احزاب چپ گرا در درون جامعه و دانشگاهها، که سرآمد آنها انجمن های اسلامی و طیف تحکیم وحدتی ها بود را سبب شد تا عملا راه قانونی پیش روی اعضای آن قرار داده شود تا به زعم خودشان به بهانه نقد سیاست های غلط نظام، هجمه ها و تبلیغات فراوانی بر جمهوری اسلامی و قانون اساسی و اصل ولایت فقیه آغاز شود تا به طور مصنوعی شکل یک مطالبه عمومی در جامعه پخش گردد.

واقعه ۱۸ تیر ماه سال ۷۸از آن دست حوادثی بود که در تاریخ کشور ثبت شد و مسببین شکل گیری آن هم اینک به عنوان سران جریان اصلاحات، بدون آنکه به دادگاهی فراخوانده شوند آزادانه در جامعه حضور دارند، افرادی که در آن سالها همه توان خویش را صرف این موضوع نمودند تا وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، دو بازوی نظام جمهوری اسلامی را قطع کنند.

فتنه سال ۷۸ با قانون اصلاح مطبوعات به مجلس پنجم، رسما با مدیریت موسوی خوئینی ها در روزنامه سلام آغاز می شود و وی در رفتاری کاملا مغرضانه نامه ای محرمانه به نام سعید امامی (ا سلامی ) ، منتشر می کند با این قصد که سعید اسلامی را مسئول تصویب چنین قانونی معرفی نماید که بعد از آن تحصن دانشگاه تهران شکل می گیرد.

در همان دوره تیترهایی که روزنامه سلام و دیگر روزنامه های زنجیره ای دربرابر این قانون بر می گزینند حساسیت بیشتری را در بدنه جامعه و مخصوصا قشر دانشجویی که به حربه آزادی بیان وارد کار سیاسی شده بودند را جذب می کند ،انتخاب تیترهایی مانند :
"تلاش جناح راست براي تغيير قانون مطبوعات " روزنامه سلام ۸ خرداد ۷۸
"طرح تغيير قانون مطبوعات، وهن قانون اساسي است" روزنامه سلام ۲۷ و ۳۰ خرداد ۷۸
"اعتراض شديد انجمن صنفي روزنامه نگاران به طرح اصلاح قانون مطبوعات" روزنامه نشاط ۱۸ خرداد
"طرح اصلاح قانون مطبوعات، با قانون اساسي ضديت جدي دارد" روزنامه آريا ۲۰ خرداد
"تجديد نظر در قانون مطبوعات، طرح انهدام مطبوعات غير وابسته" روزنامه خرداد ۳۰ خرداد
"اصلاح قانون يا به بن بست كشاندن نظام" روزنامه سلام ۹ تير ۷۸
" طرح اصلاح، سايۀ استبداد را بر فضاي مطبوعات مي‌گستراند" روزنامه آريا ۱۲ تير۷۸
"طرح اصلاح قانون مطبوعات نقطۀ سياهي در مجلس پنجم است" روزنامه نشاط ۱۲تير
"طرح اصلاح مطبوعات، يعني سايۀ استبداد بر فضاي نشريات" روزنامه ايران ۱۲ تير
"تكريم يا تحريم آزادي، سرنوشت مطبوعات رقم مي‌خورد" روزنامۀ خرداد ۱۳ تير ۷۸
"سعيد اسلامي پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده بود"(سعيدامامي(اسلامي) اين همان كسي بود كه خيلي سعي كردند كه قتل‌هاي زنجيره‌اي را به گردنش بندازند ولي موفق نشدند ) روزنامه سلام ۱۵ تير ۷۸
"محدوديت مطبوعات خشم مردم را شعله‌ ور خواهد كرد" روزنامه نشاط۱۶ تير

اگر به موارد بالا تلاش بی بی سی فارسی با گویندگی " صادق صبا " رئیس فعلی تلویزیون بی بی سی فارسی را هم اضافه کنیم میزان این عناد ورزی ها مشخص تر می شود ،راديو بي بي سي در برنامۀ هر شب خود، به تصويب اين اصلاحيه اعتراض مي‌كرد و آن را طرحي كه اختيارات بيش‌تري به محافظه‌كاران مي‌دهد! معرفي می كرد. به عنوان نمونه در برنامۀ ۲۵ خرداد ۷۸، گزارشگر اين راديو، صادق صبا مي‌گويد:
" از هنگام روي كار آمدن آقاي خاتمي در دو سال قبل، مطبوعات ايران از آزادي بيش‌تري برخوردار شده‌اند، ولي جناح محافظه‌كار در رهبري ايران، روزنامه‌هاي آزادي خواه را متهم به بي‌اهميت جلوه دادن ارزش‌هاي اسلامي كرده است. "

بنا بر این گزارش دولت اصلاحات که اینک در کلام نماینده شان محمد رضا عارف مبری از هر گونه اشتباه و سوء مدیریت تبلیغ می شود خود به تنهایی در ایجاد قائله ۱۸ تیرماه مقصر است و ادعای نگارنده نیز موئد این موضوع است که با ظهور افرادی مانند حجاریان، آغا جری و گنجی مستقیما به سمت هجمه به قانون اساسی و رهبری گام برداشتند.

محمدرضا عارف که این روزها سعی می کند هم به نعل بزند هم به میخ، حضور خود سرها را باعث ایجاد این اتفاق نامیمون سال ۷۸ در کشور می داند و خواستار برخورد با خودسرها یی می شود که به زعم وی ،چنین فضایی را موجب شده اند.

سوالاتی که آقای عارف باید در مقام پاسخ به آن برآیند این است، روزنامه سلام در ظل مدیریت موسوی خوئینی ها با عنوان مدیر مسئولی! چگونه و توسط چه رابطی اسناد محرمانه وزارت اطلاعات را خارج می کند و با چه پشتوانه ای در صفحه یک روزنامه به چاپ می رساند؟

چگونه و با چه سند و مدرکی به شخص سعید امامی (اسلامی )، بدون اثبات اتهام ،انگ جلوگیری از فعالیت روزنامه های زنجیره ای زده می شود؟ و حتی اگر این گمانه زنی و مدرک تایید هم شود آیا سعید امامی به عنوان یک شخص " خودسرانه " می توانسته است چنین قانونی را در کشور تصویب کند؟

آیا عملکرد موسوی خوئینی ها که همواره از وی به عنوان مردخاکستری اصلاحات نامبرده می شود رفتار خودسرانه نبوده است؟

زمانی که پتانسیل جوانان دانشجو که از شور جوانی شان حاصل می شود در آن مدت ۸ سال ،حربه ای می شود که درخواست های آنان به عنوان مطالبه عمومی جامعه مطرح شود، آیا آقای عارف را بر آن نداشت تا در برابر افرادی که از این فضا سواستفاده می کردند بایستد؟

مقصر دانستن یک طیف که از آنان با عنوان نیروهای لباس شخصی تعبیر می شود همواره اتهام بزرگی است که اصلاح طلبان برای فرار از مجازات اقدام خلاف قانونشان در برابر مردم بیان نموده اند، نگاه سی ساله جناب عارف به جنبش دانشجویی شامل آن طیفی می شود که حامی دولت اصلاحات باشد و این در حالی است که همواره عقبه حرکت های دانشجویی از آن زمان که جنبش دانشجویان پیرو خط امام شکل می گیرد مبارزه با استکبار و منافقین داخلی اساس کار آن بوده است که اتفاقا در پیشبرد حرکت انقلاب و آغاز انقلاب فرهنگی پیش قدم بوده اند و شورای عالی انقلاب فرهنگی که آقای عارف هم اینک عضویت آنرا دارند با نگاه مبارزه با نامحرمانی که به انقلاب نفوذ کرده اند شکل می گیرد.

تظاهرات های خیابانی تیرماه سال ۷۸ در آنجا سوال برانگیز می شود که معترضان برای احقاق حق از دست رفته شان، به جای رفتن به سمت مجلس ! روی به سمت بیت رهبری می آورند و گروهی هم با خیال تصرف صدا و سیما به سمت سازمان هجوم می برند؟

ای کاش جناب عارف که میزان ارادت شان به کشور ثابت شده است و قائله سال ۸۸ را هم اشتباه سران فتنه دانسته اند! تعریف خود را از لباس شخصی ها و هویت آنها به طور شفاف بیان می کردند، تا متوجه شویم برپا کنندگان قائله تیر ۷۸ هم در دایره تعریف ایشان می گنجد یا نه‎؟ افرادی که اقدام به گروگان گیری سربازان نیروی انتظامی در دانشگاه تهران نمودند.

توضیح آقای عارف با آن دسته از افرادی که بعد از افشای برخی موارد بر علیه دانشگاه آزاد توسط آقای سلیمی نمین، اقدام به کتک کاری وی نمودند چه می تواند باشد! آیا آنها هم در حیطه تعریف همان لباس شخصی ها می گنجند؟

در همان سال روزنامه خرداد در مقاله ای گستاخانه، اصلاح قانون مطبوعات را افساد مطبوعات ناميده بود و در مقاله‌اي ديگر نمايندگان مجلس را تماميت خواه لقب داد و آنان را در زمرۀ ناپلئون بناپارت‌ها و نازي‌ها قلمداد نمود!

جناب آقای عارف حتما در خاطرشان مانده است دفتر تحکیم وحدت در پوشش فعالیت های دانشجویی در همان سالها که به فرار سرکردگانش منجر شد و بعدها پیوند شان با منافقان اثبات گردید عاملی بود که به تشنج در محیط های دانشجویی دامن می زد، که این عرصه حاصل تفکر آزادمنشانه همراهان آقای خاتمی بود که به آنان هدیه شد.

بر همین اساس مجمع روحانیون مبارز در بیانه ای چنین اعلام موضع کرد : " طرحي كه توسط تعدادي از نمايندگان مجلس در دستور كار مجلس قرار گرفته كه فقط تهديد كنندۀ مطبوعات است و سايۀ استبداد را بر فضاي مطبوعات كشور مي‌گستراند." روزنامۀ ايران ۱۲ تير ۷۸

تصور نگارنده این است که آقای عارف یا تعریف درستی از لباس شخصی ها در ذهن شان ندارند و یا متاسفانه بر همان راهی می روند که دیگران برای تطهیر چهره مخدوش دولت اصلاحات از وی می خواهند گام بر می دارد!

با توجیه ایشان اینگونه استنباط می شود برخی خودسری ها خوب است و برخی بد! آن دسته که به نفع جریان متبوعش صورت بپذیرد تاییدش می کنند و طرف مقابل که همان مردمی هستند که با ایستادگی بر مواضع انقلاب و حفظ ارزش ها و آرمان ها سدی در برابر زیاده خواهان شده اند را لباس شخصی هایی می داند که باید با آنها برخورد صورت بگیرد .

لازم به ذکر است رهبر معظم انقلاب در همان سال دستور پیگیری حوادث کوی دانشگاه را صادر نمودند و خواستار برخورد قانونی با عوامل حمله کننده به کوی دانشگاته می شود، موضوعی که همواره سعی شده است در بیان اصلاح طلبان جاری نشود ،تا با ژستی مردم گرایانه خود را حامی مردم و همواره در صف اول احقاق حق از بین رفته شده معرفی نمایند اما حقیقت آن است که مقام معظم رهبری در صف اول حمایت از مردم و خواسته های به جایشان بوده است .کما اینکه در سال ۸۸ نیز با قدرت و بصیرت پای آرای مردم ماندند و حاضر نشدند تن به بدعتی بدهند که برخی اصلاح طلبان از ایشان انتظار داشتند.

در اجتماع مردم روز ۲۳ تیرماه حسن روحانی با بیان این موضوع که: لازم می‌دانم از نیروی انتظامی به خاطر تلاش‌های شبانه‌روزی‌اش در این چند روز، از نیروی عزیز و قهرمان بسیج و همچنین پرسنل بیدار وزارت اطلاعات تشکر، سپاسگزاری و قدردانی نمایم که تلاش و فعالیت فوق‌العاده‌ای در این چند روز داشته‌اند. رسما خط بطلانی به ادعای امروزه برخی اصلاح طلبان کشیده است که سعی می کنند از وی چهره ای اپوزیسیون ترسیم کنند.

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 24 تیر 1392 ساعت 11:00)

 

 

Secured by Siteground Web Hosting