واکنش کارگزاران به رای دوباره به نجفی

 

حزب کارگزاران سازندگی به جلسه بررسی استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران و عضو این حزب واکنش نشان داد. این حزب با انتشار توئیتی نوشت؛ رای امروز شورای شهر تهران، تاییدی است بر عملکرد مثبت شهرداری تهران تحت مدیریت جناب آقای نجفی. پس از آن، حتما، اعضای محترم شورا مصالح شهر را با توجه به کسالت آقای شهردار در نظر خواهند داشت و تکلیف اداره پایتخت را مشخص خواهند کرد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting