حل دعوای مسئولان درباره واردات سیگار برگ

 


طبق صورت جلسه اعلامی توسط یکی از دستگاه های مرتبط با نهاد ریاست جمهوری به تعدادی از مدیران اجرایی، اعلام شده، پیرو اختلاف نظر برخی دستگاه ها در خصوص ابهامات مربوط به نحوه واردات سیگار برگ به کشور، جلسه ای در آخرین روزهای کاری سال گذشته با حضور مدیران دستگاه های مرتبط برگزار و طبق آن مشخص شد، حقوق ورودی واردات سیگار برگ و سیگاریلو (توتون پیپ در ورقه ای از کاغذ) باید جمعا 24 درصد محاسبه و دریافت شود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting