اعتراضات 96 خاستگاه جناحی نداشت

 

یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه سال ۸۸ هم موضوع به لحاظ نوع اعتراضات با مسائل اخیر متفاوت بود، ابراز داشت: اعتراضات سال ۸۸ یک خاستگاه سیاسی - جناحی داشت در حالی که اعتراضات سال ۹۶ خاستگاه جناحی که اصلا نداشت و اهداف سیاسی آن نیز در مقابسه با ۸۸ نوع دیگری بود.

ناصر ایمانی افزود: ضمن اینکه ۸۸ تقریبا در تهران متمرکز بود؛ شاید مقدار کمی در شهرهای دیگر به صورت محدود بود اما اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف بود و حتی در شهرهای کوچک دامنه وسیع‌تری داشت. این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: اعتراضات ۹۶ اهدافی دیگر داشت در حالی که اعتراضات قبل، اهداف داخلی را دنبال می‌کرد. ضمن اینکه ۸۸ چندین ماه طول کشید، ولی این بار ‌ظرف یک هفته ده روز جمع شد. وی تفاوت مواجهه دستگاه‌ها با اعتراضات سال۹۶ را در مقایسه با مواجهه آنها با سایر اعتراضات، ناشی از مجموعه‌ای از خودآگاهی در به رسمیت شناختن اعتراضات و گسترش شبکه‌های اجتماعی خواند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting