شکایت دانشگاه آزاد از جریمه تعزیرات حکومتی

 


طبق ابلاغیه روزهای گذشته دستگاه قضایی به سازمان تعزیرات حکومتی بابت شکایت یکی از مراکز دانشگاه آزاد اسلامی درباره خلاف قانون بودن صورت جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ خرداد سال 1394 که به استناد این صورت جلسه، مبالغی از حساب این دانشگاه به علت جریمه تخلف مستاجر سابق این نهاد علمی برداشت شده است، اعلام شده بررسی ها نشان می دهد این تصمیم مغایر با اصل 37 قانون اساسی بوده، بنابراین بخشی از مصوبه مذکور به علت خارج شدن از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting