اعتراض دانشجویان امام صادق به فرانسه

 

جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام صادق(ع) با حضور در محل سفارت فرانسه در تهران، از سفیر فرانسه خواستند تا مراتب اعتراض‌شان را به دولتمردان فرانسوی برساند.به دنبال سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، دانشجویان بسیجی دانشگاه امام صادق(ع) با حضور در محل سفارت فرانسه در تهران، تابلویی را که منقش به تصاویر قربانیان مظلوم فاجعه کشتار مردم سردشت به وسیله حمله شیمیایی صدام بود که فرانسوی‌ها نیز وظیفه تجهیز تسلیحاتی او را داشتند، به همراه نامه‌ای حاوی توصیه دانشجویان ایرانی به عدم مداخله در امور داخلی ایران از جمله توان موشکی، به سفیر فرانسه اهدا کردند تا به دست دولتمردان فرانسوی برساند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting