رد دادخواست استیناف بانک ملی ایران دردیوان عالی امریکا

 

دیوان عالی امریکا دادخواست استیناف بانک ملی ایران در مورد حکم یک دادگاه رده پایین‌تر که به قربانبان اجازه دریافت میلیون‌ها دلار غرامت را با ادعای مداخله ایران در این حملات تروریستی می‌داد، رد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دیوان عالی امریکا در حکم دادگاه رده پایین‌تر این کشور تغییری ایجاد نکرد. این حکم در واقع به شاکیانی که مدعی شده‌اند از قربانیان حوادث تروریستی هستند اجازه دستیابی به 6/17 میلیون دلار از پول‌های برخی شرکت‌های وابسته به بانک ملی ایران را می‌دهد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting