نظر شهیدان بهشتی و مطهری درباره حجاب

 

علیرضا بهشتی از مخالفت آیت‌الله شهید بهشتی با حجاب اجباری خبر داد و گفت: «تفکر شهید بهشتی قطعاً با حجاب اجباری سازگاری نداشت و در دوران مسئولیت در دادگستری نیز چنین کاری را نکرد. در دادگستری تا آخرین روزهای حضور شهید بهشتی خانم‌هایی بودند که بدون حجاب با ایشان کار می‌کردند و هم آقایانی بودند که با کراوات یا مُد غربی در کنار ایشان مشغول به کار بودند.» به‌گزارش عصرایران، فرزند آیت‌الله بهشتی در این باره افزود: «شهید بهشتی بارها در جاهای مختلف می‌گوید که من از خانم‌ها می‌خواهم که حجاب خود را آن طور که شأنشان حفظ شود رعایت کنند.»

از سویی دیگر علی مطهری در یادداشتی که روز گذشته در روزنامه اعتماد منتشر کرد، به این سخن  آیت الله ایازی که با استناد به نقل قولی از استاد حکیمی گفته بود شهید آیت‌الله مطهری طرفدار حجاب اختیاری بود،  پاسخ داد و نوشت: «همان نقل قول نیز دالّ بر این مطلب نیست.  وی با استناد به یادداشتی که زمان شهادت آیت‌الله مطهری در جیب لباس ایشان یافت شد و در مطالبی که بنا بوده با امام خمینی(ره) مطرح کنند از جمله «پیشنهاد آقای تهرانی  و حجاب استاندارد شده» نگاشته شده بود، گفت: «از مجموع اینها برمی‌آید که نظر استاد مطهری این بوده است که مطرح شدن الزام حجاب در اسفند ١٣٥٧ زودهنگام بوده  است و... باید بعد از استقرار نسبی نظامات اسلامی در کشور مطرح شود، نه اینکه ایشان موافق حجاب اختیاری بوده‌اند.»

 

 

Secured by Siteground Web Hosting