روایت تلخ برخی مسئولان از دخل و خرج صنایع کشور

 


اطلاعات ارائه شده از سوی برخی استانداری ها به دولت نشان می دهد پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، گاز بهای واحدهای صنعتی با مصرف زیاد از جمله پتروشیمی، سیمان، کاشی، سرامیک، آجر و... به نحوی افزایش یافته که از محل درآمد حاصل از فروش ماهانه این واحدها، امکان پرداخت قبوض گاز مصرفی میسر نیست و علاوه بر این، درآمد حاصل از فروش این واحدها نیز به دلیل شرایط ناشی از رکود حاکم بر بازار در دوره های زمانی 3 تا 6 ماه وصول می شود که این امر مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است و در شرایط فعلی جامعه، به هیچ وجه تعطیلی این نوع کارخانجات به مصلحت نخواهد بود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting