عذرخواهی سازمان ملل از ایران

 

پس از واکنش شدید محافل خبری ایران در قبال متن تحریق شده‌ای که تحت عنوان نتایج حاصله از گزارش مربوط به اسرای جنگی در ایران و عراق از سوی مرکز اطلاعات سازمان ملل انتشار یافته بود، دیروز گرشن سینک مدیر دفتر اطلاعات سازمان ملل در تهران با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری جمهوری اسلامی متن مذکور را اصلاح کرد.

در متن مذکور به بخش مهمی از گزارش 80 صفحه‌ای گروه اعزامی دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اعمال قوه قهریه و شکنجه علیه اسرای جنگی ایران در عراق توسط زندانبانان عراقی هیچ اشاره‌ای نشده بود. مدیر دفتر اطلاعات سازمان ملل در تهران در نامه خود ضمن پوزش و اظهار تاسف این امر را یک اشتباه خوانده و اعلام کرد که این اشتباه ظاهرا ناشی از اشکال در انتقال تلتکس از مقر سازمان ملل به مرکز اطلاعات بوده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting