خلأ رقابت برنامه‌ای میان احزاب

 

دبیرکل حزب اسلامی کار با بیان اینکه بین احزاب برای رقابت برنامه‌ای وجود ندارد، گفت: در زمان انتخابات احزاب باید برنامه ارائه دهند و زمانی که پیروز شدند جریان رقیب بررسی کند که بر طبق برنامه پیش می‌رود. حتی اگر زمان انتخابات مجلس یا شوراها برنامه‌ای نوشته شد، آن را کنار گذاشتیم چون یاد نگرفتیم بر نامه عملی را پیاده کنیم و یکی از ایرادها در این زمینه این است که برنامه‌ها در محیط درستی نوشته نشدند، برنامه‌ای که مجلس برای فعالیت احزاب نوشته است برنامه درستی نیست.

حسین کمالی افزود: احزاب برای فعالیت در کشور ما باید ثابت کنند برای کسب قدرت نیامده‌اند و این موضوع ایراد دارد؛ احزاب اصولا برای کسب قدرت می‌آیند. قانون احزاب ما آن قدر ضعیف است که خجالت می‌کشیم آن را به یک خارجی نشان دهیم در حالی که قانون احزاب باید به گونه‌ای باشد که مشکلات را مرتفع کند زیرا قانون اساسی آزادی‌های زیادی را به احزاب داده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting