کیفرخواستی برای «مهدی جهانگیری» صادر نشده

 

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: در این پرونده هم مسائلی در استان کرمان و مسائل مهم‌تری در تهران وجود داشت و نهایتاً با هماهنگی بین دستگاه قضایی استان کرمان و تهران، این پرونده به تهران منتقل شد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اژه‌ای روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه کرمان ادامه داد: پرونده وی هنوز در مرحله دادسرایی است و کیفرخواست صادر نشده و در تحقیقات مقدماتی است که بعد از اتمام پرونده و اجازه قانون، می‌شود از جزئیات و روند کار صحبت کرد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting