87 امضا برای اعاده اموال نامشروع مسئولان

نماینده نجف آباد از جمع آوری بیش از 87 امضا برای طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد. ابوالفضل ابوترابی درباره تهیه و تدوین طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس‌ گفت: برای مبارزه با اشرافی‌گری که خواسته و مطالبه جدی مردم است، نیاز بود خونی تازه در رگ‌های انقلاب به جریان افتد و مردم انتظار دارند که حرکت انقلابی از نمایندگان سر بزند.

نماینده نجف آباد در مجلس ادامه داد: این طرح در حوزه مبارزه با اشرافی گری و فساد مالی که گریبانگیر برخی مسئولان شده و همچنین برای حفظ حقوق و بازسازی اعتماد مردم تدوین شده است. وی تصریح کرد: بر اساس این طرح هیاتی پنج نفره که دو نفر از آنها نمایندگان مجلس(به عنوان ناظر) هستند، اموال مسئولان، خانواده آنان از جمله همسر و فرزندان آنها که پس از انقلاب دارای مقام و سمت بودند و به صورت نامتعارف از رانت های آن استفاده کرده و صاحب ثروت شده‌اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting