آخرین وضعیت پرونده پلاسکو

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده مقصران حادثه پلاسکو گفت: پرونده هنوز در دادسرا بوده و تحقیقات مفصل و کارشناسی‌های متعددی انجام شده است.

غلامحسین اسماعیلی افزود: در رابطه با جانباختگان، مالباختگان این حادثه و نیز در ارتباط با اصل وقوع حادثه و کسانی مانند نهادها و بخش‌های مختلف در بروز حادثه که کارشناسان سهمی برای قصور و تقصیر آن‌ها قایل هستند، کارشناسی مفصلی انجام شده است. وی اظهارکرد: پرونده مراحل نهایی را طی می‌کند و هنوز در دادسرا قرار دارد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting