حضور جوانفکر در دادسرای رسانه

علی اکبر جوانفکر  روز گذشته در دادسرا حضور یافت. به گزارش ایسنا، او به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع به قصد تشویش افکار عمومی»  به شعبه دوم  دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting