هشدار سیاسی درباره برگزاری برخی تورهای ایرانی


یک مقام مسئول با ارسال بخشنامه ای به تعدادی از مدیران اجرایی، از آن ها خواسته است با توجه به این که تقسیم بندی های سیاسی همچون قبرس شمالی یا قبرس ترک نشین با سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست، برنامه ریزی و اجرای تور به این منطقه مورد مناقشه ترکیه و قبرس می تواند به ایجاد تنش در روابط کشورمان با دیگر کشورها منجر شود. به همین دلیل، هرگونه اقدام در زمینه برگزاری تور به این مقصد، مورد تایید نیست و باید متوقف شود.

 
Secured by Siteground Web Hosting