انتقاد از لایحه مدیریت بحران دولت

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: لایحه مدیریت بحران دولت مشکلات زیادی داشت که ما تا حدی این مشکلات را در مجلس برطرف کردیم، اما هنوز هم این لایحه دردی از بحران‌های ما دوا نخواهد کرد. در لایحه دولت به مقوله پیش‌بینی و پیشگیری توجه نشده بود اما ما در مجلس به این دو مقوله پرداختیم.

ابوالفضل ابوترابی درخصوص لایحه مدیریت بحران که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، بیان کرد: در لایحه دولت به مقوله پیش‌بینی و پیشگیری توجه چندانی نشده بود اما ما در مجلس به این دو مقوله پرداختیم و پیش‌بینی و پیشگیری را اساس کار خود قرار دادیم تا حداقل بتوانیم از اتفاقات ناگواری که پیش‌بینی می‌شود، پیشگیری کنیم. لایحه مدیریت بحران دولت مشکلات زیادی داشت که ما تا حدی این مشکلات را در مجلس برطرف کردیم. اما از آنجا که نمی‌شود اصل لایحه را تغییر داد هنوز هم از نظر من در این لایحه مشکلاتی وجود دارد. این لایحه اکنون چاپ شده و در نوبت بررسی در صحن است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting