توضیح درباره سقف شیروانی کافوهای مخابرات

نصب شیروانی روی کافوی شرکت مخابرات در خیابان انقلاب با شائبه برخورد با هنجارشکنی کشف حجاب موسوم به «دختران خیابان انقلاب» همراه شد و حتی دستمایه طنز و تمسخر قرار گرفت.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات در همین رابطه توضیح داد: از گذشته مواردی از استفاده غیرمعمول از تجهیزات مخابراتی وجود داشته، برای مثال برخی دستفروش‌ها روی کافوها بساط می‌کنند که به دلیل حساسیت تجهیزات مخابراتی و اهمیت ارتباطات، در صورت مشاهده چنین مواردی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت تجهیزات انجام می‌شود. علاوه بر این، نصب شیروانی روی کافوی این خیابان موردی نبوده و هم‌اکنون در سطح شهر تعداد بسیاری از کافوها با شیروانی وجود دارند و به هیچ‌وجه مورد جدیدی نیست. شیروانی نصب‌شده روی کافوی مورد نظر به هیچ وجه ارتباطی با شائبه‌های مطرح‌شده ندارد و در راستای اقدامات پیشگیرانه قبلی شرکت مخابرات در حفظ تجهیزات بوده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting