تنگ نظرها حالا فریادشان بلند است

محمدرضا تابش گفت: وقتی به عنوان دستاورد برجام هواپیما خریدند عده‌ای در داخل تنگ نظری کردند و حالا فریادشان بلند شده است.

وی با اشاره به عده‌ای که در زمان خرید هواپیماها گفتند خرید آنها اشرافی گری است اما امروز می‌گویند سیستم حمل و نقل فرسوده است و دولت چاره‌ای نمی‌اندیشد، گفت: متاسفانه تنگ نظری‌ها همیشه وجود دارد و یک عده این موضوع را مطرح کرده‌اند. من به عنوان یک انقلابی با بریز و بپاش‌ها مخالف هستم اما در هر صورت مردمی که نفت و گاز و منابع طبیعی‌شان را در اختیار حاکمیت می‌گذارند و از آن طرف مالیات و عوارض می دهند و در راه پیشبرد انقلاب و حفظ دستاوردهایش جان و مال خود را گذاشته‌اند و فروگذاری نکرده اند حق دارند، از مواهب زندگی بهره‌مند شوند .

 

 

Secured by Siteground Web Hosting