نباید از «میزان رای ملت است» هراس داشت

سهیلا جلودارزاده با بیان اینکه برخی نسبت به برگزاری همه‌پرسی،‌ دلواپس هستند،‌ تصریح کرد: اگر همه موارد شفاف‎سازی شود بسیار بهتر است. زمانی که قرار شده است به رای مردم برگردیم، یعنی شاخص «مردم» هستند. زمانی که مردم ما مسئولان را نخواستند طبیعتا باید کنار برویم.

وقتی یک نوع حکومت را نپذیرفتند،‌ خب نوع دیگر آن را تجربه می‌کنند. نباید از «میزان رای ملت است»، هراس داشته باشیم. زمانی که مردم ما را نخواستند ما نیز عرصه را برای دیگران باید باز بگذاریم و برویم به خداپرستی‌مان برسیم.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting