برخی سوار قطار بیگانه شدند

امام جمعه قزوین اظهار داشت: گفتند«یک عده را از قطار انقلاب پیاده کردیم که اشتباه بود» اما در جواب اعلام می‌کنیم که این افراد قبلا از قطار انقلاب پیاده شده و سوار قطار بیگانه شده بودند. موضوع بازگشت این افراد و آشتی ملی را دوباره مطرح کردند در حالی که به گفته رهبر انقلاب مردم با کسی قهر نیستند که آشتی کنند اما مردم با کسانی که در فتنه ۸۸ به عاشورا توهین کردند و جوان بسیجی را کتک زدند آشتی نمی‌کنند و حرفی ندارند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting