تأیید بازداشت دو دانشجوی دانشگاه تهران


محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران از علت بازداشت دانشجویان این دانشگاه ابراز بی اطلاعی کرد. وی با بیان اینکه «به طور جدی پیگیر علت بازداشت و وضعیت چند دانشجوی بازداشتی اخیر دانشگاه هستیم» به ایسنا گفت: دو نفر از دانشجویان دانشگاه تهران که طی چند روز گذشته بازداشت شده‌اند، هیچ گونه سابقه بازداشتی در گذشته نداشته‌اند و مورد ویژه‌ای نیز در دانشگاه از سوی آنها وجود نداشته است.

وی با بیان این که «مسئولان امنیتی همه اطلاعات در این خصوص را در اختیار ما قرار نمی‌دهند» افزود: مسئولان دانشگاه در جریان بازداشت چند دانشجوی بازداشتی روزهای اخیر نبودند و دانشگاه هیچ وقت موافق بازداشت دانشجویان نیست.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting