روایت تلخ مسئولان از وضعیت فرسودگی مدارس


با توجه به پیگیری برخی مسئولان کابینه در خصوص تهیه آماری از وضعیت فرسودگی و ایمنی فضاهای آموزشی و ورزشی متعلق به وزارت آموزش و پرورش، گزارش ارائه شده به دولت نشان می دهد بسیاری از این فضاها فرسوده است و فقط طرح استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی یعنی حذف سوخت از داخل کلاس و گرمایش با رادیاتور و موتورخانه مرکزی مراکز مشمول، به بیش از 750 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting