انتقاد جالب بانک مرکزی از پهنای باند وزارت اقتصاد


بر اساس نامه روزهای اخیر یک مقام مسئول در بانک مرکزی، با اشاره به بروز برخی مشکلات در زمینه گسترش سامانه های الکترونیک در بین مجموعه های اقتصادی دولت، اعلام شده با توجه به این که بستر ارتباطی خزانه استان ها با بانک مرکزی، به واسطه وزارت اقتصاد فراهم شده، از این رو قطع شدن یا کندی در هنگام استفاده از آن، در نتیجه نامناسب بودن پهنای باند این سامانه است که پیشنهاد می شود پیش از نزدیکی به روزهای پایان سال و افزایش حجم فعالیت ها، این موضوع مهم بازنگری شود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting