انتخابات در حزب توسعه ملی

 

با رای شورای مرکزی رئیس و اعضای دفتر سیاسی حزب توسعه ملی انتخاب شدند.در انتخاب اعضای دفتر سیاسی حزب توسعه ملی صادق نوروزی دبیرکل، علی باقری رئیس دفتر سیاسی، مهدی جمارانی، احسان مجتهدی، مرضیه آذرافزا، سیدحسن حسینی، محسن احمدوند، سارا مدنیان، حامد شیخ‌محمدی، میثم عنقایی، محمود صارمی به عنوان اعضای اصلی و احمد عظیمی، احمد قدیانی، احسان بیسادی و الهه‌نوری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting