وزارت ارشاد مجری سیاست‌های دولت

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مجری اصلی سیاست‌های رسمی دولت در حوزه فرهنگ قرار داده است. لادن حیدری درباره حقوق فرهنگی اظهار کرد: موارد متعددی از منشور حقوق شهروندی به فرهنگ شهروندی اشاره دارد و مواردی هم به شهروند فرهنگی معطوف می‌شود. برابر نص صریح قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری سیاست‌های رسمی دولت در حوزه فرهنگ است.

وی افزود: حقوق فرهنگی بخشی از سند منشور را در برمی‌گیرد و مخاطب اصلی اجرای آن دولت است. حقوق فرهنگی، اولین بار در منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته و به آن اشاره شده است و این منشور دولت‌ها را مکلف به حل مسائل بین‌المللی خود که دارای جنبه فرهنگی است، کرده تا با همکاری هم انجام دهند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting