ذره بین دولتی روی ساکنان با سابقه خانه های سازمانی


یک مقام مسئول در ابلاغیه جدید خود با یادآوری نزدیک شدن به پایان سال و اهمیت به روزرسانی آمارهای مربوط به ساکنان خانه های سازمانی، از تعدادی از مدیران مربوط در سازمان ها و ادارات خواسته است با توجه به آیین نامه نحوه استفاده از منازل مسکونی و بخشنامه های اختصاصی آن دستگاه، فهرست ساکنانی را که بیش از هشت سال است در آن منازل هستند تهیه و تا قبل از پایان سال، ارسال کنند. در این بخشنامه تاکید شده ارسال نکردن گزارش مذکور، به منزله اجرا نشدن دستورالعمل های قانونی درباره منازل سازمانی و مسئولیت آن بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting