تعویق مجدد بازدید نمایندگان از زندان اوین

 


محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از به تعویق افتادن مجدد بازدید نمایندگان از زندان اوین خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به اینکه شرایط جوی و امکان نیافتن حضور تعدادی از نمایندگان در تهران سبب این تعویق بوده است، گفت که تصمیم‌گیری در مورد زمان این بازدید احتمالاً روز سه شنبه (امروز) در صحن علنی انجام می شود.

قرار بود هیأت ده نفره نمایندگان از کمیسیون‌های حقوقی و امنیت ملی و سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین روز یکشنبه بازدیدی از زندان اوین داشته باشند که این بازدید به دلیل شرایط جوی به تعویق افتاد.


 

 

Secured by Siteground Web Hosting