پاداش پایان خدمات میلیاردی!

 

شنیده شد که رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: موردی داشتیم که پاداش پایان خدمات یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیونی دریافت کرده، با این حساب کسی که یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چند سال باید کار کند تا یک میلیارد تومان شود. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه در سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در تبصره ۱۸ مجبور شدیم ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رشد بنزین را حذف کنیم تا ناگزیر بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه‌های عمرانی برای اشتغال در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه نباید به بودجه‌های عمرانی زیاد دل ببندیم، ادامه داد: مقرر شده سال آینده ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق توزیع شود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting