روایتی از اغتشاشات اخیر تهران

 

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اغتشاشات اخیر تهران به گزارش مسئولان اطلاعاتی تهران بزرگ اشاره کرد و گفت: دشمن آمده بود که از تهران با تمام قوا کار را ‌آغاز کند اما ناکام ماند. سردار حسین رحیمی افزود: در اغتشاشات اخیر به فرماندهانم گفتم ۴۰ سال از این انقلاب می‌گذرد و ما بیش از 3۰۰ - 2۰۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کردیم و هزاران جانباز در بستر افتاده‌اند تا از کشور دفاع کنند. وی گفت: به فرماندهانم گفتم که دشمن دست از اقدامات خود بر نمی‌دارد و شما دیدید که در پلیس تهران بزرگ چه افتخاری آفریدند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهارکرد: مسئولان اطلاعاتی تهران گزارش دادند که دشمن آمده بود که از تهران کار را آغاز کند، اما آنها دیدند که هر کاری می‌خواهند بکنند و به هر جایی که می‌خواهند بروند، پلیس هست و با آنها برخورد می‌کند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting