بازگشایی جعبه سیاه سانچی

 

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به این که جلسات درباره بازگشایی و بازخوانی جعبه سیاه نفتکش سانچی و کشتی فله بر کریستال با حضور تمام نمایندگان ذی‌نفع از دوشنبه تشکیل شده است، گفت: این جلسات در حال انجام و برگزاری است اما هنوز منتج به نتیجه نشده است. هادی حق‌شناس تاکید کرد: بازگشایی جعبه سیاه براساس پروتکل‌ها و آیین نامه‌های بین المللی انجام می‌شود که یک فرایند طبیعی اما زمان بر دارد. وی با بیان اینکه با توجه به خروجی جلسات پیش بینی می‌کنیم جعبه سیاه فردا بازگشایی شود، گفت: پس از بازگشایی جعبه سیاه، عملیات رمزخوانی انجام می‌شود که معمولا رمزخوانی از آن هفته‌ها یا ماه‌ها زمان می‌برد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting