ذره بین نظارتی روی کارنامه مقابله با گرد و غبار


با توجه به این که طبق مصوبه هیئت وزیران در اولین روزهای امسال (9 فروردین ماه)، وزارت جهادکشاورزی موظف شده بود به اجرای برنامه کوتاه مدت تثبیت کانون های بحرانی در شرق اهواز در سطح 42 هزار هکتار تا اسفند امسال اقدام کند و برنامه میان مدتی نیز در سطح 320 هزار هکتار طی 5 سال با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و استانداری خوزستان تدوین شود، یک نهاد نظارتی با ارسال درخواستی برای تعدادی از سازمان ها و ادارات، خواستار اعلام گزارش پیشرفت و نحوه پیگیری این مصوبه مهم دولت شده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting