نامگذاری خیابانی به نام مهندس بازرگان

 

عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داد مکانی به نام مهندس بازرگان نامگذاری شود. احمد مسجدجامعی دیروز در تذکری گفت: مهندس بازرگان نقش زیادی در پیشرفت تهران داشته و پیشنهاد می‌شود مکان یا خیابانی به نام وی نامگذاری شود. وی با اشاره به سالگرد حادثه پلاسکو، تاکید کرد: پلاسکو نشان دهنده یک ساختمان خراب نیست، بلکه نشان دهنده یک ساختار خراب است. مسجدجامعی با اشاره به حادثه منطقه 18، گفت:‌ وقتی اتفاقی رخ می‌دهد اگر هم اسمی داشته باشد مانند پلاسکو یا سانچی آن را بزرگ می‌کنیم اما اگر این حادثه برای یک آدم عادی رخ دهد موضوع فرق می‌کند و مخصوصا اگر برچسبی هم بزنیم موضوع متفاوت می‌شود. وی افزود: از شهرداری منطقه 18 تهران یک سوال داریم که چرا در تخریب یک شهروند جان داده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting