تأکید توکلی بر فساد سیستمی


احمد توکلی همچنان اصرار دارد که فساد در کشور سیستمی شده است. او در گفت‌وگو با سایت «نماینده» گفت: وقتی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد خودشان به درجاتی آلودگی پیدا کنند، نوعی فساد سیستماتیک ایجاد می‌شود. برای مبارزه با فساد سیستماتیک چون دستگاه‌های مسئول درگیر هستند، کار سخت می‌شود و سخت‌تر از آن هم مربوط به زمانی است که فاسد شده‌ها در مجاری تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشند. آن‌ وقت سیاست رسمی و قانون را طوری تنظیم می‌کنند که نفع خودشان در آن تأمین باشد و میلیون‌ها جیب خالی شود تا یک کیف پر شود. نماینده سابق مجلس افزود: البته فساد سیستماتیک به آن معنا نیست که نظام به دنبال فساد و فاسد است، زیرا در چنان شرایطی امکان نداشت امروز کسی بتواند به‌راحتی درباره فساد حرف بزند. توکلی در تشریح علت بروز این پدیده  به فرمایشی از حضرت علی (ع) درباره امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت:  وقتی نظارت عمومی کنار گذاشته شد، افراد تبهکار بر سر کار می‌آیند، یکدیگر را حمایت می‌کنند و پست درست می‌کنند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting