دو تجمع کارگری در یک روز

 

شماری از کارگران کارخانه «کاغذسازی پارس» در استان خوزستان به شیوه اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد صنعتی اعتراض کردند. ایلنا نوشت؛ به گفته کارگران معترض کاغذسازی پارس؛ قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل که اخیرا در این واحد تولیدی اجرا شده، باعث ایجاد شکاف درآمدی میان کارگران شده بطوری که در عمل همه کارگرانی که اینجا کار می‌کنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخودار نشده‌اند. جمعی از کارگران کارخانه «کیان کُرد» نیز صبح دیروز (۳۰ دی ماه) در اعتراض به ۶ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود؛ مقابل این کارخانه تجمع کردند. این کارگران می‌گویند؛ جدا از مطالبات مزدی، کارفرمای «کیان کُرد» به دلیل شرایط بد اقتصادی، عیدی سالهای ۹۵ و ۹۶ آن‌ها را نپرداخته است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting