هشدار نظارتی به دستگاه ها درباره کدپستی 1111111111

 

با توجه به طرح جدید دستگاه های دولتی و نظارتی برای مقابله با توزیع کالای قاچاق در کشور، طبق بخشنامه روزهای اخیر یک مقام اجرایی به تعدادی از ادارات و سازمان های مسئول، تاکید شده است از این پس ارسال و حمل کالا به اقصی نقاط کشور بدون استعلام صحت کدپستی مبادی ارسال کننده، با محدودیت قابل توجهی مواجه شده و استفاده از کدپستی 1111111111 به جای کدپستی واقعی محل بارگیری، کاملا کنترل می شود لذا باید به سرعت، میزان استفاده از این مدل کدپستی، به حدود 15 درصد کل محموله ها کاهش یابد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting