هشدار به بانک ها درباره ارائه خدمات بانکی به شهرداری ها


بر اساس ابلاغیه جدید یک مقام مسئول اقتصادی در دولت به همه نهادهای نظارتی، اعلام شده است حسب تصمیمات گرفته شده، تمامی حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای شهرداری ها و نیز موسسات و شرکت های زیرمجموعه که بیش از 50 درصد سهام آن ها متعلق به شهرداری ها باشد، باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری شود و بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به افتتاح یا نگهداری حساب های بانکی برای این نهادهای عمومی غیردولتی نیستند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting