عدم افزایش عوارض خروج برای زائران

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کشور سال ۹۷ گفت: برساس مصوبه این کمیسیون عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات (سوریه، عراق و عربستان) بدون تغییر و با نرخ سال ۹۶ خواهد بود. علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات مثل سال ۹۶ یعنی ۳۷۵۰۰ تومان هوایی و ۱۲۵۰۰ تومان زمینی باشد. به گفته وی به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، زائران اربعین به مقصد کشور عراق از پرداخت عوارض معاف هستند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ همچنین تاکید کرد که هنوز در مورد عوارض خروج از کشور برای سایر کشورها تصمیم‌گیری نشده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting