تعیین کمیته برای سپرده‌گذاران

 

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی فاقد مجوز یا مجاز غیر منضبط، نیاز به همکاری سه قوه است.حسینعلی امیری درمورد آخرین وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری گفت: بخشی از این موضوع قضائی شده است و در اختیار قوه قضائیه است و نیاز به پیگیری قضائی دارد. از زمانی که رؤسای سه قوه منتخبانی را معرفی و به عنوان کمیته منتخب شروع به کار کردند حل مشکل این افراد بسیار بهتر شده است. معاون رئیس جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: دولت 11 هزار میلیارد برای کمک به حل مشکل سپرده‌گذاران پرداخت کرده است و 98 درصد مشکل آنها نیز حل شده است. امیری درمورد اعضای کمیته منتخب رسیدگی به مشکل سپرده‌گذاران نیز بیان داشت: از طرف دولت آقای نهاوندیان، از طرف مجلس آقای پزشکیان و از طرف قوه قضائیه نیز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای انتخاب شده‌اند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting