تکلیف بدهی‌های افراد به دولت

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ گفت: در جلسه این کمیسیون، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی افراد به دولت و مطالبات از دولت در سال آینده تهاتر می‌شود. علی اصغر یوسف‌نژاد افزود: براساس این مصوبه، 110 هزار میلیارد تومان بدهی افراد به دولت و مطالبات از دولت در سال آینده تهاتر می شود و این امر با عنوان بدهی های دولت به بانک مرکزی در سرفصل خاصی ثبت و درج می شود بدون اینکه تغییر پولی ایجاد کند.وی اضافه کرد: این امر کمکی به بانک‌ها خواهد شد تا بدهی آنها به بانک مرکزی کمتر شود و همچنین بدهی های بخش خصوصی نیز تعیین تکلیف خواهد شد. وی از مصوبه این کمیسیون درخصوص موافقت با پیشنهاد دولت برای اختصاص 37 هزار میلیارد تومان به عنوان منبع از هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting