مجلس موافق فیلترینگ تلگرام نیست


سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست، اما تلگرام باید متعهد شود که به عنوان ابزاری در اختیار دشمنان ملت ایران قرار نمی‌گیرد. به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتی افزود: تلگرام باتوجه به ضوابط و مقررات امنیت ملی کشور، باید اقدام جدی‌تری از خود نشان داده و متعهد شود به رفتارهای تروریست مآبانه در این پیام‌رسان خاتمه می‌دهد. وی ادامه داد: دولت بویژه وزارت ارتباطات مکلف است نسبت به رعایت این گونه موارد و همچنین خسارات ناشی از این اقدامات تروریست گونه که به فضای کسب و کار جوانان ما وارد شده است، به صورت جدی اقدام کند. در غیر این صورت مجلس با قدرت به موضوع ورود خواهد کرد. در همین حال پروانه مافی، نماینده تهران در مجلس نیز با انتشار پستی از ابهام در سرنوشت ۱۵ هزار کسب و کار مجازی با مسدود شدن فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نوشت و گفت: محدودیت در دسترسی به پیام‌رسان‌ها باید مرتفع شود و استفاده از راهکارهای سلبی در اولویت آخر قرار گیرد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting