واکنش ظریف به نشست شورای امنیت

 

وزیرامورخارجه کشورمان در توئیتی به شکست آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران واکنش نشان داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به ناکامی تلاش‌های آمریکا در شورای امنیت علیه ایران، آن را شکست دیگری برای سیاست خارجی دولت ترامپ خواند و نوشت: شورای امنیت ملل متحد تلاش عریان آمریکا برای انحراف شورا را رد کرد. بیشتر اعضاء بر اجرای کامل برجام و عدم مداخله در امور داخلی دیگران تاکید کردند. یک افتضاح دیگر در سیاست خارجی دولت ترامپ.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting