16 بهمن؛ دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی


وکیل جمعی از کارگران بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی از تعیین وقت جلسه دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی خبرداد. مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای قسمت دوم پرونده که مختص به شکایت از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی و شکایت شکات خصوصی آقایان عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار و جمعی از کارگران بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی است، بعد از اعتراض به حکم دادگاه بدوی، پرونده  برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شد.وی افزود: بعد از آنکه شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به این پرونده مشخص شد، این شعبه روز ۱۶ بهمن را برای رسیدگی به این اعتراض تعیین وقت کرده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting