جدال لفظی بر سر ایران در پارلمان عربی


جلسه اخیر پارلمان عربی درباره ایران، یمن و قدس در مقر اتحادیه عرب در قاهره به جلسه‌ای پرتنش تبدیل شد. در این نشست که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، در پی اظهارات ضد ایرانی نماینده بحرین، میان او و نماینده عراق درگیری لفظی رخ داد. به گزارش فارس عباس البیاتی، نماینده عراق در این نشست گفته بود: «عراق همان گونه که به روابط رو به رشد خود با ایران افتخار می‌کند، به رابطه با عربستان هم افتخار می‌کند و برخی کشورهای خلیج فارس هم هستند که به رابطه با تهران افتخار می‌کنند.» عادل عسومی، نماینده بحرین در این جلسه خطاب به «عباس البیاتی» نماینده عراق گفت: «تو به رابطه کشورت با ایران افتخار می‌کنی و حق نداری به نیابت از کشورهای خلیج فارس صحبت کنی، رابطه داشتن با ایران لکه ننگ است.»

 

 

Secured by Siteground Web Hosting